tisdag 12 januari 2010

Är det bättre med kvantitet eller kvalitet av vänner på Facebook? Version 2


Innehåll:
  1. Inledning
  2. Hur många följer mig på Facebook?
  3. Har jag för många vänner?
  4. Nå ut
  5. Hur många aktiva relationer klarar man av att hantera?
  6. Kärnan av sociala medier
  7. Slutsats
  8. Källförteckning

Inledning


Behöver jag många vänner för att jag ska känna mig bekräftad eller behöver jag bara ett fåtal som faktiskt är intresserad av vad jag gör och på så sätt ger mig något tillbaka. Genom Facebook som är en Internetcommunity där man bland annat kan dela med sig av texter, länkar, bilder och filmer samt skapa grupper utifrån intresseområden kan folk få reda på allt om mig (Wikipedia 2009). Jättebra de får ut massor av mig men om de inte berättar det för mig får ju jag ingen behållning av det. Dessutom behöver de ju inte höra av sig till mig och fråga vad jag gör, hur jag mår. Nu sitter jag där i min ensamhet med en laptop i knät. Riktigt så illa är det inte, jag träffar folk IRL (in real life) också. Samtidigt bidrar jag kanske till att de andra känner delaktighet och på så sätt bidrar till ett trevligare klimat i samhället. De kanske inte känner sig så ensamma när de får ta del av vad jag gör.
I takt med Internets utveckling har jag och många med mig flyttat min kommunikation till nätet. Redan 2007 var över hundra miljoner människor med i Facebook och MySpace (Subrahmanyam et al. 2008, s420). En mätning gjord i september 2009 visade att Facebook har över 300 miljoner användare, en ökning med 50 miljoner sedan juli (Rengfors 2009). Från att ha ringt folk via hemtelefonerna och mobiltelefonens intåg hört av mig med sms frågar jag nu om någon vill träffa mig via Facebook. Internet erbjuder en mängd olika sätt att kommunicera som kan vara riktigt användbara beroende på vad man vill ha ut av det. Under min utbildning, Digitala Media på Högskolan Väst i Trollhättan blir jag dessutom mer och mer medveten om vad som rör sig i Internets utveckling, vilket även har börjat få mig att ifrågasätta mitt eget användande. Jag har i princip tagit emot statusuppdateringar från ca.360 Facebookvänner utan närmare eftertanke vilket jag nu känner för min skull är ohållbart.

Ska jag ha ha vänner på Facebook som jag faktiskt kommer att hinna ta kontakt med eller ska jag ha många för att inte missa att hänga med eller att nå ut. Och behöver det ena utesluta det andra?


Hur många följer mig på Facebook?

På umealive.se’s blogg som består av tankar och diskussioner om sociala medier av ett gäng forskare och studenter på Umeå Universitet läste jag ett inlägg av Mikael Hansson (2009) som är webbredaktör på umealive.se om en präst i Anglikanska kyrkan på Nya Zealand vid namn Mark Brown som har 1720 vänner på Facebook. Han har ett stort intresse för nya medier och hur det påverkar samhälle och kyrkan och har bland annat startat sin kyrkas katedral i onlinespelet Second Life. Då han har många följeslagare via Facebook och Twitter började han att fundera på om hur många det var som egentligen tar del av hans meddelanden. Så prästen Mark beslutade sig för att göra ett litet ovetenskapligt test som gick ut på att hans vänner på Facebook och Twitter skulle klicka på en länk i hans statusmeddelande som statistiskt skulle visa hur många som faktiskt läste och klickade på länken. På Twitter var det 1,8% och på Facebook 5% som aktivt tryckte på länken. Med de här siffrorna undrar då Mikael om kvalitet är bättre en kvantitet (Hansson 2009)? Skulle han ha fler intresserade anhängare om han bara hade 50 personer som följde honom och som han kunde ha en mer direkt personlig kontakt med? Enligt Dave Tyler (2009), författare och föreläsare kan man fråga sig om man ska haffa alla man känner eller bara låta de närmaste vara ens Facebookvänner. Detta såklart beroende på vad man vill få ut det. Det finns starka argument för både kvalitet och kvantitet. Med hög kvalitet av vänner har du de som ställer upp i vått och torrt och med kvantitet har man en stor cirkel av människor som man kan bjuda in till evenemang eller värva som medlemmar i bland annat kommersiella syften (Tyler 2009, s21).


Har jag för många vänner?

Det här har fått mig att börja fundera på om jag med mina ca.360 vänner på Facebook försämrar den där personliga kontakten med några få bara för att jag försöker hålla kontakten med fler. Gör min tid som jag lägger på att vara alla mina vänner till lags att jag inte hinner fördjupa min vänskap med bara några få? Nu är det ju långt ifrån alla 360 som jag försöker hålla kontakten med men jag borde kanske fokusera på ett hanterbart mindre antal vänner? Intressant, så här har jag inte tänkt förut. Om jag låter alla mina vänners statusuppdateringar synas i min news feed minskar chansen att jag ser vad de jag verkligen är intresserade i gör

Men det höga antalet vänner behöver ju inte utesluta det andra om jag nu kan fokusera för min egen del och göra ett bättre och genomtänkt urval av vänner som jag håller kontinuerlig kontakt med kan jag fortfarande använda de andra som en mer avancerad telefonbok där jag kan hitta information när jag behöver den. Alla kontakter har nog gjort mig blind. Ordet vän har med Internet communitys blivit väldigt mångtydigt. ”On of the first phenomena you notice when you start to connect with people through Web is that word ’friend’ takes on a different meaning” säger Dave Taylor (2009, s19) i sin artikel och berättar att jobbarkompisar, bekanta och folk som du har något gemensamt med snabbt kan fylla din ”vän”-lista. Dock skiljer sig hans vänner något från mina där han inte skulle känna igen mer än 25% av sina Facebookvänner på den lokala puben medan jag skulle känna igen 99%.


Nå ut

Så om jag nu ska vårda ett urval av mina vänner på Facebook istället för att försöka dela med mig av mig själv till alla i förhoppningen av ömsesidig vänskap kan det vara bra att titta på vad en social-mediestrateg ger för råd till företag som vill nå ut. För på något sätt har jag tänkt tanken att många kontakter även kan vara bra för mina framtida jobb. Så lika mycket som jag vill ha bra privata relationer vill jag ju ha bra relationer med framtida samarbetspartners, arbetsgivare etc.
På umealive.se hittade jag en artikel som tog upp just detta. ”Innehållet i konversationen är viktigast i sociala medier, det är inte med tekniken som vi slår världen med häpnad”, citat av Stefan Hyttfors, marknadsförare och social-mediestrateg på Wenderfalck PR, under ett besök hos B.I.C factory i Umeå i artikeln sociala medier bygger ditt varumärke (Hjulfors, Berg 2009). Stefan berättar hur mycket de sociala nätverken växer och att det enligt PTS Post och telestyrelsen är en tredjedel av alla svenskar mellan 16 och 84 som är med i något sådant nätverk och hela 84% mellan 16-30. Detta gör att många företagare lockas av att göra sin marknadsföring genom dem. Men det funkar tyvärr inte längre med megafonbudskap där man försöker nå ut till massan utan det är de personliga kundrelationerna som har genomslagskraft (Hjulfors Berg 2009). Sven-Åke Boström (2009) säger att man måste se till mottagarens villkor. Olika mottagare kräver olika tillvägagångssätt och för att verkligen förstå att de har förstått vad man menar är att göra det mun till mun.


Hur många aktiva relationer klarar man av att hantera?

Sven-Åke (2009) som är teolog och beteendevetare skrev en intressant kommentar på Mikael Hanssons blogginlägg som jag var tvungen att följa upp. Att man likt jägar/samlarkulturernas sociala moduler bara har kapacitet att följa 50 individer aktivt. I ett inlägg på sin egen blogg berättar Sven-Åke mer ingående om sociala medier under 200 000 år där han drar paralleller med Lasse Bergs bok Gryning över Kalahari. Sven-Åke frågar sig om vi blir mer sociala av sociala medier? Är den ständiga tillgängligheten en välsignelse eller förbannelse (Boström 2009)? Dock tolkar jag det som att Sven-Åke har någon slags tanke med att Facebook fyller ett annat behov. Där vi känner oss delaktiga bara av att vara med i vetskapen av att det finns andra där ute. Sven-Åke refererar till Lasse Bergs (2005, s234) bok Gryning över Kalahari där jag hittat dessa rader, ”Vi mår bra av att hålla ihop, vara tillsammans, Vi har ett desperat behov av att höra samman, av mänsklig närhet, av att få hjälpa varandra i större grupper, av att få uppskattning, av att känna solidaritetens värme. Det är denna gemenskap som ger vårt liv dess mening. Vi går under av ensamheten”. Samtidigt skriver Lasse Berg (2005, s234) i samma stycke att det är något som lätt kan utnyttjas av folk i maktpositioner t.ex. diktatorer m.fl. för att ställa människor och folk mot varandra.
Sven-Åke fortsätter med att berätta att vi psykosocialt har kapacitet att klara av upp mot ett 100-tal relationer på (Boström 2009, blogginlägg). Det måste vara olika från person till person men var helt klart lättare på samlartiden vilket Lasse Berg (2005, s265-266) skriver att man kunde stå ut ifrån mängden som då bestod av 30 personer enbart genom att vara bäst på att hitta metmask jämfört hur det är idag där man genom TV och Internet har sex miljarder att tävla och jämföra sig emot vad gäller skönhet och karriärer. Att man så desperat försöker nå ut och synas med exempelvis ett väldigt stort antal vänner på Facebook kan grunda sig i människans evolution med ambition att få andras respekt och på så sätt känna det självförtroende som vi behöver (Berg 2005, s265).


Kärnan av sociala medier

Sven-Åke (2009) beskriver det så som nomader känner tillhörighet genom att höra varandras röster i större uträckning än vad de pratar om tillbringar hans mamma en del tid i matbutiken för att småprata med gamla och nya vänner i första hand än att handla. På det sättet fyller Facebook stora sociala behov där man kan känna tillhörighet bara genom att vara delaktig och inte för konversationerna i sig (Boström 2009). Genom historien har människor alltid haft ett omfattande nätverk som byggts upp genom kontakt ansikte mot ansikte (Berg 2005, s253-254).
Med Facebook kan jag bo var som helst medan mina vänner och släktingar på andra orter kan följa mitt liv så som jag kan följa deras om vi vill. David M. Eberhardt (2007, s20) berättar att studenter som flyttat till en annan stad för att studera, har förutom e-mail och mobiltelefoner som kommunikationsmedel fått ytterligare dimensioner för att hålla kontakten med nära och kära genom virtuella sociala nätverk. Några av fördelarna som detta ger är att det bland annat minskar risken för hemlängtan (Eberhardt 2007, s20).


Slutsats

Min egna personliga slutsats är att jag måste börja omvärdera vilka kontakter som jag måste prioritera. Den här insikten gäller inte bara personer utan också de medier som jag själv är aktiv i. Samtidigt som jag mer medvetet väljer vilka jag ska följa för att göra mitt liv enklare kan jag fortfarande låta andra ta del av mitt. Det kan kännas hårt att jag nu medvetet sållar bort människor vars information inte är relevant för mig men lika aktivt som jag försöker fördjupa mig i ett mindre antal relationer kan de som är intresserade av mig göra likadant med mig. Så som man selektivt har sorterat vilka man vill vara närmare vänner med långt innan Internet och Facebooks tid.


Källförteckning

Berg, Lasse (2005). Gryning över Kalahari. WS Bookwell, Stockholm 2005.

Boström, Sven-Åke (2009).
Om Djupliden. [Elektronisk] djupliden.se Tillgänglig: <http://djupliden.se/wordpress/about/> [2010-01-03]

Boström, Sven-Åke (2009-05-16).
Sociala medier i 200 000 år. [Elektronisk] djupliden.se Tillgänglig: <http://djupliden.se/wordpress/2009/05/09/16/> [2010-01-03]

Eberhardt, David M. (2007) Faceing up to Facebook. [Elektronisk] Wiley InterSience. p18-26. Tillgänglig: Academic Search Elite [2010-01-11]

Hansson, Mikael (2009-05-22).
När bruset på nätet blir för stort. [Elektronisk] blogg.umealive.se Tillgänglig: <http://blogg.umealive.se/blog/2009/05/22/nar-bruset-pa-natet-blir-for-stort/> [2010-01-03]

Hjulfors Berg, Ingela (2009-05-14).
Sociala medier bygger ditt varumärke. [Elektronisk] umealive.se Tillgänglig: <http://www.umealive.se/default.aspx?id=5862> [2010-01-03]

Rengfors, Kristoffer (2009-09-16). Facebook över 300 miljoner användare. [Elektronisk] metro.se
Tillgänglig: <http://www.metro.se/2009/09/16/92400/facebook-over-300-miljoner-anvandare/> [2010-01-11]

Subrahmanyam, Kaveri et al. (2008) Online and offline social networks: Use of social networking sites by emerging adults. [Elektronisk] Journal of Applied Developmental Psychology, vol 29, p420-433 Tillgägnlig: Academic Search Elite [2010-01-11]

Taylor, Dave (2008). Connect You to Humanity? [Elektronisk] Phi Kappa Phi Forum, vol 88 issue 4, p.18-21. Tillgänglig: Academic Search Elite [2010-01-11]

Wikipedia (2009) Facebook. [Elektronisk] sv.wikipedia.org Tillgänglig: <http://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook> [2010-01-11]

1 kommentar: